هم زمان با چهلمین فجر انقلاب اسلامی صورت گرفت:
1397/11/21
در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1397/11/3
در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1397/10/26