توجه: زمان پاسخگویی به تماس های تلفنی در خصوص امور مربوط به دانش آموختگان در ایام ماه مبارک رمضان 11 الی 12  می باشد. 

  

سمت نام و نام خانوادگي تلفن تماس
رئيس اداره ي پذيرش و ثبت نام محمد علي جوربنيان 01135302814
كارشناس دانشكده هاي علوم اقتصادي و اداري، تربيت بدني و علوم ورزشي و شيمي حبيب شيردست 01135302811
كارشناس دانشكده هاي الهيات و معارف اسلامي، علوم دريايي و دامپزشكي سيدمنصور ابراهيمي 01135302811
كارشناس دانشكده هاي علوم انساني و اجتماعي، حقوق و علوم سياسي و ميراث فرهنگي و گردشگري فاطمه نعمتي 01135302808
كارشناس دانشكده ي هنر و معماري مريم شيرپور 01135302813
كارشناس دانشكده هاي علوم پايه، علوم رياضي هادی داوودی 01135302808
کارشناس دانشکده‌ ی فنی و مهندسی مجتبی خبازیان 01135302812
 
 

شرح وظایف اداره پذیرش و ثبت نام:
 1. ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان پذیرفته شده.
 2. صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان در حال تحصیل، بنا به درخواست دانشجو.
 3. ارسال پرونده های مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل به اداره فارغ التحصیلان.
 4. تهیه دفاتر ثبت نام و کنترل سنوات تحصیل، جهت ثبت نام.
 5. اعلام ترک تحصیل موقت دانشجویان.
 6. اجرای احکام کمیته منتخب.
 7. اجرای احکام کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.
 8. کنترل پرونده از نظر سنوات تحصیلی.
 9. تهیه آمار دانشجویان، به تفکیک سال ورود و رشته و جنسیت.
 10. صدور کارت دانشجویی.
 11. انجام مراحل تسویه حساب دانشجویان اخراجی - انصرافی و اعلام میزان بدهی و مدت بهره مندی از مزایای آموزش رایگان.
 12. بایگانی تعرفه ثبت نام در پرونده تحصیلی دانشجویان.
 13. دریافت و نگهداری رسید ارزش تحصیلی.
 14. تایید گواهی تعداد واحد دانشجویان از نظر بورسیه یا عدم بورسیه بودن آنان.
 15. جوابگویی به دانشجویان در مورد آئین نامه های آموزشی و غیره.
 16. ثبت کلیه تغییرات دانشجویان در پرونده.
 17. مکاتبات مختلف با اداره امور دانشجویان داخل در خصوص در خواست تغییر گروه آموزشی.
 18. تسویه حساب دانشجویان اخراجی و انصرافی.
 19. همکاری در برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه و واحدهای تابعه.
 20. بررسی پرونده دانشجویان و واحدهای تابعه (فارغ التحصیلی و غیره).
 21. اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان در هر سال در مقطع کارشناسی.
 22. انجام امورات پذیرش دانشجویان میهمان.