در آستانه ی فرا رسیدن فصل امتحانات پایان ترم:
1395/10/2
در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1395/10/15
در آستانه ی فرا رسیدن فصل امتحانات پایان ترم:
1395/10/2
کارگاه آموزشی ( ویژه کارشناسان آموزشی دانشگاه)
1395/6/28