معاونت آموزشی دانشگاه مازندران به مناسبت روز معلم برگزار کرد:
1396/2/6
بيست و دومين المپياد علمی دانشجویی غير متمركز قطب2 کشور- ارديبهشت ماه سال 1396
1395/11/10
در آستانه ی فرا رسیدن فصل امتحانات پایان ترم:
1395/10/2
در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1395/10/15
در آستانه ی فرا رسیدن فصل امتحانات پایان ترم:
1395/10/2