چاپ        ارسال به دوست

پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره ی كارشناسي ارشدسال تحصيلي 98-99 دانشگاه مازندران

پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره ی كارشناسي ارشد سال تحصيلي 98-99 دانشگاه مازندران

 فراخوان

 

 « پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره ی كارشناسي ارشد

براي نيمسال اوّل سال تحصيلي 99-1398 در دانشگاه مازندران»

دانشگاه مازندران در نظر دارد در اجرای «آیين نامه ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد، مصوّب  جلسه ی مورّخ 11/04/1393 شورای هدایت استعدادهای درخشان و دستورالعمل اجرایی شماره ی 77948/21 مورّخ 5/5/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و ابلاغیه ی شماره ی 299574/ 2 مورّخ 16/12/1396 و 227541 مورّخ 15/09/1397 معاون محترم آموزشی وزارت عتف» از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته ي دانشگاه های دولتی(دوره های روزانه و شبانه) با شرایط ذیل برای نیمسال اوّل سال تحصیلی 99-1398 در دوره ی روزانه ي کارشناسی ارشد پذیرش نماید.

 

الف – شرایط متقاضیان

۱– دانشجويان دوره ي كارشناسي پيوسته كه پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حدّاقل سه چهارم واحد درسی به لحاظ میانگین کلّ ،جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم ‏رشته و هم‏ورودي خود باشند و حدّاكثر در مدّت هشت نيمسال (نه نیمسال طبق مصوّبه ي شورای عالی برنامه ریزی)دانش آموخته شوند.

 تذکّر مهم:

فقط دانشجویان دانشگاههای دولتی دوره‏های روزانه و شبانه مجاز به شرکت در این فرآیند می‏باشند، لذا به تقاضاهای دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی، آزاد، پردیس شهریه ‏پرداز، پیام نور و دوره ‏های غیرحضوری و مجازی ترتیب اثر داده نمی‏شود .

 

ب- مدارک مورد نیاز

۱- تکمیل فرم گواهی دانشجوی ممتاز دوره ي کارشناسی (فرم شماره ی ۱، مخصوص دانشجویان دانشگاه مازندران و فرم شماره ی ۲، مخصوص دانشجویان سایر دانشگاه ها) و بارگذاری آن در سامانه ي دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه.

دریافت فرم شماره ی ۱.

دریافت فرم شماره ی ۲.

۲- اسکن یک قطعه عکس ۴*۳ جدید و بارگذاری آن در سامانه.

۳- ثبت مشخّصات و سوابق  آموزشي متقاضي در سامانه ي پذیرش بدون آزمون دوره ي کارشناسی ارشد (Master) دانشگاه مازندران(https://reg.umz.ac.ir/).

۴- واریز مبلغ هشتصد هزار ریال ( 000/ 80 تومان) بابت حقّ ثبت نام از طریق سامانه ي پرداخت آنلاین دانشگاه مازندران (موضوع پرداختحوزه ي معاونت آموزشی، آیتم پرداختثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد و دریافت کد رهگیری جهت بارگذاری در سامانه ي دبیرخانه ي استعدادهای درخشان دانشگاه.

5- ریز نمرات کارشناسی و بارگذاری آن در سامانه.

 

 

ج- زمان و نحوه ارسال مدارک

داوطلبان واجد شرایط می‏ بایست حدّاکثر تا تاریخ 13/۰2/۱398 از طریق سامانه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ي تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه با ورود اطّلاعات و بارگذاري مدارك مورد نياز در محل هاي پيش بيني شده، ثبت نام نمايند. داوطلبان گرامی می‏توانند پاسخ پرسش هاي خود را از طریق سامانه ي دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه پیگیری كنند.

 


٠٨:١٧ - 1397/12/14    /    شماره : ١٩٩٣٤    /    تعداد نمایش : ٤٠٢٨خروج