از سوی معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران:
1398/4/12
در آستانه اعلام قطعی اسامی معرفی شدگان مرحله دوم آزمون دکتری:
1398/3/1
در جلسه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد:
1398/1/31