چاپ        ارسال به دوست

معاونت آموزشی

منتخبین آزمون غیر متمرکز ( مرحله اول ) بیست ویکمین المپیاد علمی دانشجویی -قطب 2

منتخبین آزمون غیر متمرکز ( مرحله اول ) بیست ویکمین المپیاد علمی دانشجویی -قطب 2 تعداد بازدید: 271
1395/03/25  

اسامي پذيرفته شدگان در مرحله اول بیست ویکمین المپياد غيرمتمركزقطب 2 كشور در سال  1395
رتبه نام و نام خانوادگی دانشگاه محل تحصيل رتبه نام و نام خانوادگی دانشگاه محل تحصيل
رشته: مهندسی عمران رشته : علوم اقتصادي
1 سروش نودهی صنعتی بابل 1 سجاد فتح الهی مازندران
2 رضا سلیمانی صنعتی بابل ــ ـــ ـــــ
3 وحید گروسی بین المللی قزوین ــ ـــ ـــ
4 سمانه مرتضایی  گیلان  ــ ـــ ـــــ
5 کاوه میرزایی مازندران ــ ـــ ـــ
رشته : مهندسي برق رشته : علوم تربيتي
1 کمیل علیزاده  گیلان  1 فاطمه زهرا معافي مازندران
2 حسین مسعودی گلستان 2 پریما یوسف پور  گیلان 
3 امین حامد للکلو صنعتی بابل 3 سیده مرجان انتظاری  گیلان 
ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــــ
ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ
رشته : مهندسي كامپيوتر رشته : الهيات و علوم قرآني
1 محمد علی پور  گیلان  1 سمیه قلی پور امیر مازندران
2 علی جعفری شش پلی صنعتی بابل 2 سینا اسماعیل زاده   گیلان 
ــ ـــ ـــ 3 بابک هادیان حیدری مازندران
ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــــ
ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ
رشته : مهندسي شيمي رشته : زبان و ادبيات فارسي
1 محمد مهدی حدادی فومن 1 عاطفه حسنیها بین المللی قزوین
2 سجاد معصومیان روچی فومن 2  لطیفه سخاوی گنبد کاووس
ــ ـــ ـــ 3 سمیرا محمدعلی خانی بین المللی قزوین
ــ ـــ ـــــ 4 سعید صیامی کتلر گلستان
ــ ـــ ـــ 5 نیره آراسته گلستان
رشته : مهندسي مكانيك رشته : شيمي
1 سمیرا خدابخش پور باریکی صنعتی بابل 1 مرضیه غلامی  گیلان 
2 مهدی نظری  گیلان  2 میلاد بامدادی  گیلان 
3 محمد آفتابی  گیلان  3 مصطفی مهدی پور بین المللی قزوین
4 حسین حائری آزاد اسلامی قزوین 4 شراره سیار کرباسدهی  گیلان 
ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ
رشته : حقوق رشته : آمار
1 فواد برزگر  گیلان  1 امین المی خطبه سرا گلستان
2 عاطفه قدیری نژاد مازندران 2 رضا صحبت زاده  مازندران
3 سمیه اشکوریان   گیلان  3 سید محمد ابراهیمی  مازندران
4 محمد برزگر زاده   گیلان  4 فاطمه اسماعیلی بین المللی قزوین
5  بهزاد كاكهء  بین المللی قزوین ــ ـــ ـــــ
رشته : مهندسي كشاورزي -زراعت و اصلاح نباتات رشته : رياضي
1 حوریه نجفی علوم کشاورزی گرگان 1 پریسا   مهدی زاده بین المللی قزوین
2 شیرین قربانی بین المللی قزوین 2 پریسا   داور بین المللی قزوین
3 مطهره باقری علوم کشاورزی ساری 3 فاطمه فغانیان بوئین زهرا
4 لیلی قلی زاده علوم کشاورزی گرگان 4 محمدعلی  نوح  گیلان 
ــ ـــ ـــ 5 محمد  اکبر شاهی بین المللی قزوین
رشته : فيزيك رشته : زيست شناسي
1 محمد حسین جلالی کنفی  گیلان  1 هادی تنهای  گیلان 
2 حسین اله وردی گلستان 2 نونا بستان  گیلان 
3 مرتضی درویشی  گیلان  3 محبوبه صفری خارکشی مازندران
ــ ـــ ـــــ 4 محدثه داوودی  گیلان 
ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ
رشته : علوم جغرافیایی رشته :علوم زمین
1 مبینا قلی نژاد مازندران 1 سینا کاوه آهنگر بین المللی قزوین
2 میلادحسنعلی زاده مازندران 2 مصعب رحمانی گلستان
3 الهام فتحی سرخنی  گیلان  3 دانیال رجنی گلستان
ــ ـــ ـــــ 4 مهران حسنی گلستان
ــ ـــ ـــ 5 مریم بختیاری بین المللی قزوین
رشته : مهندسی مواد ومتالورژی رشته :ـــــــــ
1 علی کابلی بین المللی قزوین      
2 فائزه دلیلی زمهریر بین المللی قزوین      
3 میلاد علیقلیا  بین المللی قزوین      
4 مهدی حسن زاده آذر بین المللی قزوین      
5 ساناز ضرابی گلخطمی بین المللی قزوین      


١٠:٣٠ - 1395/03/25    /    شماره : ٩٨١٥    /    تعداد نمایش : ٥٥٨خروج