در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1397/5/7
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام کرد:
1397/5/2
از سوی معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران:
1397/4/5